Kortere kurs


KORTERE KURS

KURS NR

PARTI

DAG

KLOKKESLETT

SAL

PEDAGOG

062

LATINSKE RYTMER - 12 UKER

(uker 35 -47)

ONSDAG

19.00 – 20.00

C

NUTTI

063

SELSKAPSDANS VID. 12 UKER

(uker 35-47)

ONSDAG

20.00 – 21.15

B

NUTTI

064

SELSKAPSDANS NYBEG/LITT ØVET

5 UKER – uker 35 - 39

ONSDAG

18.00 -19.00

C

NUTTI

065

SELSKAPSDANS NYBEG/LITT ØVET

5 UKER – uker 41-45

ONSDAG

18.00-19.00

C

NUTTI

 2020 © Sharrons Dansestudio